hunn
ausgegrenzt
transitiv
ausgrenzen
exclure
to exclude
excluir
d' Schoul 1 däerf déi méi schwaach Kanner net ausgrenzen
d' Fro 1 vun der Rentabilitéit wëll ech an dëser Diskussioun ausgrenzen