hunn
auskannt
reflexiv
1
sich auskennen an einem Ort
(bien) connaître un lieu
to be familiar with to know one's way around place
conhecer (bem) um sítio
hie kennt sech a ville Groussstied aus
2
sich auskennen bewandert sein
s'y connaître être compétent
to know a lot about to be well up on a subject
ser versado ser competente
Mathematik ass eng Matière, an där ech mech net esou gutt auskennen
hie kennt sech gutt mat Computeren aus