hunn
ausgeläffelt
transitiv
auslöffeln
vider à la cuillère
to empty with a spoon
esvaziar às colheradas
beim Iessen huet hie säin Teller ëmmer brav ausgeläffelt
EGS dat do kréie mer nach auszeläffelen ! 1 dovu kréie mer d' Konsequenzen 1 nach ze spieren!