ausländisch
étranger d'un autre pays
foreign
estrangeiro de outro país
vill Lëtzebuerger Entreprisë schaffe mat auslännesche Betriber zesummen
säin auslänneschen Diplom gouf zu Lëtzebuerg unerkannt