Ausmoossen
Ausmoosse
1
Ausmaß Dimension Bedeutung, Gewicht
ampleur envergure
scale proportions
dimensão envergadura
den Tourismus hëlt Ausmoossen un, déi grouss Infrastrukture verlaangen
Dimensioun
Ëmfang
Envergure
2
an deem selwechten Ausmooss ewéi
in demselben Maße wie
dans la même mesure que
to the same extent as
do mesmo modo que
ech hat an deem selwechten Ausmooss ënner der Iwwerschwemmung ze leiden ewéi mäin Noper
1
Ausmooss
Dimensioun
Ëmfang
Envergure