hunn
ausgerechent
transitiv
ausrechnen bestimmen
calculer chiffrer
to work out to calculate
calcular determinar
de Comptabel rechent den Aarbechter hir Paien aus
de Schüler huet d' Resultat 1 am Kapp ausgerechent
d' Partei 1 rechent sech Chancen aus d' Partei 1 rechent mat engem Erfolleg
et konnt ee sech ausrechnen , 1 datt si de Match géinge verléieren et konnt een erwaarden, datt si de Match géinge verléieren