Ausrieden
Ausriede
1
Ausrede Entschuldigung
excuse justification
excuse justification
desculpa justificação
hatt huet no enger Ausried gesicht, fir net musse mat him an de Kino ze goen
Ursaach
2
Ausrede Vorwand
prétexte raison
excuse pretext
desculpa pretexto
mat der Ausried , 1 hatt hätt nach eng Reunioun, ass et mat de Kolleegen een huele gaangen
1
Ausried
Ursaach