Ausruffzeechen
Ausruffzeeche
Ausrufezeichen
point d'exclamation
exclamation mark
ponto de exclamação
d' Ausruffzeechen 1 ass en Element vun der Interpunktioun
a sengen Texter fënnt ee vill Ausruffzeechen