kee Pluriel
Außenhandel
commerce extérieur
foreign trade
comércio externo
den Aussenhandel ass an d' Luucht 1 gaangen