1
außer es sei denn
sauf à moins que
unless except
salvo a menos que a não ser
ech ginn net op d' Fest, 1 ausser du gees mat
am Hotel ginn d' Handdicher 1 net all Dag gewiesselt, ausser wann de Client dat gären esou hätt
an der Reunioun gouf net vill beschwat, ausser wéini déi nächst ass
de Sportler trainéiert all Dag ausser méindes
2
ausser datt
außer dass
si ce n'est que
except that
exceto que
et kann een hinnen näischt virwerfen, ausser datt si ëmmer ze spéit kommen
dees
VEREELZT