außerschulisch
extrascolaire
extracurricular
eise Lycée offréiert de Schüler verschidden ausserschoulesch Aktivitéiten, wéi zum Beispill eng Theatertrupp
extraschoulesch
ausserschoulesch
extraschoulesch