Ausstellungshalen
Ausstellungshale
Ausstellungshalle
hall d'exposition
exhibition hall
pavilhão de exposição
eng Navett suergt fir den Transport vun de Visiteure vum Parking an d' Ausstellungshalen 1 an zeréck