hunn
ausgeüübt
transitiv
1
ausüben verrichten, betreiben
exercer un métier, une fonction pratiquer un sport
to exercise a profession to do one's job to practise sport
exercer desempenhar praticar
aus gesondheetleche Grënn kann ech meng Aarbecht net méi ausüben
an där neier Sportshal kënne vill Sportaarten ausgeüübt ginn
2
ausüben wirken lassen
exercer faire agir
to bring to bear to exert pressure, authority
exercer fazer uso de
dee Mann huet e Liewe laang Drock op seng Famill ausgeüübt
d' Cheffin 1 üübt hir Autoritéit op eng subtil Manéier aus