sinn
ausgewandert
intransitiv
auswandern
émigrer
to emigrate
emigrar
déi ganz Famill ass virun 150 Joer ausgewandert
emigréieren
auswanderen
emigréieren