Ausweisungen
Ausweisunge
Ausweisung aus einem Land
expulsion hors d'un territoire
deportation
expulsão desterro
d' Geriicht 1 huet d' Ausweisung 1 vum Ugekloten decidéiert
Expulsioun
Ausweisung
Expulsioun