Auszielungen
Auszielunge
Auszählung
dépouillement d'un scrutin
count counting of ballots, of votes
contagem apuramento de votos
d' Auszielung 1 vun de Stëmmziedelen huet bis déif an d' Nuecht 1 gedauert