Auszich
Auszug Textteil
extrait passage textuel
extract part of a text
excerto trecho de um texto
zu deem Theema wëll ech en Auszuch aus engem bekannte Wierk zitéieren
Ausschnëtt
Extrait
Auszuch
Ausschnëtt
Extrait