authentisch
authentique original
authentic original
autêntico original
beim Ëmbau gouf versicht, den authentesche Charakter vum Gebai ze erhalen
onverfälscht