Autobunnsbrécken
Autobunnsbrécke
Autobahnbrücke
pont d'autoroute
motorway bridge
ponte de autoestrada ponte sobre autoestrada
esoulaang un der Autobunnsbréck geschafft gëtt, muss een den Ëmwee iwwer d' Landstrooss 1 maachen
déi Autobunnsbréck ass eng formidabel Realisatioun!
d' Kanner 1 hu vun der Autobunnsbréck erof gewénkt