Automobilisten
Automobiliste
Autofahrer
automobiliste
driver motorist
automobilista
den Automobilist krut e Protokoll, well en ze séier duerch d' Uertschaft 1 gefuer ass
d' Automobiliste 1 mussen op d' Foussgänger 1 oppassen
Chauffer
Automobilist
Chauffer