Autopsien
Autopsië
Autopsie
autopsie
autopsy post-mortem
autópsia
am Fall vun engem Mord muss eng Autopsie gemaach ginn
Obduktioun
Autopsie
Obduktioun