Autorisatiounen
Autorisatioune
1
Genehmigung Erlaubnis
autorisation permission
authorization permission
autorização licença permissão
hie krut d' Autorisatioun 1 , 1 fir e Rockfestival ze organiséieren
Ermächtegung
Geneemegung
2
Genehmigung Dokument
autorisation document
authorization document
autorização licença documento
mir kënnen d' Autorisatioun 1 muer op der Gemeng ofhuelen
Ermächtegung
Geneemegung
1
Autorisatioun
Ermächtegung
Geneemegung
2
Autorisatioun
Ermächtegung
Geneemegung
Awëllegung