sinn
avancéiert
intransitiv
befördert werden Rang
avancer être promu
to be promoted
ascender ser promovido
bei eis am Betrib ass et festgeluecht, wéini d' Personal 1 (an der Karriär) avancéiert