Avertissementer
Verwarnung
avertissement réprimande
warning caution
aviso advertência admoestação
de Wiert krut en Avertissement vun der Gemeng, well en ouni Geneemegung eng fräi Nuecht gehalen hat