sinn
agewandert
intransitiv
einwandern
immigrer
to immigrate
imigrar
eis Famill ass 1868 agewandert
immigréieren
zouwanderen
awanderen
immigréieren
zouwanderen