aber jedoch
mais
but however
mas contudo, porém
ech drénken en Aperitif, awer ouni Äis
mer hu mam Auto sechs Stonne gebraucht, awer mer haten och vill Stau ënnerwee
mee
awer
mee
trotzdeem