1
EGS
igitt bäh
pouah beurk
yuck
ui bah para exprimir repugnância
, 1 et ass Pelz um Gebeess!
ä
2
ätsch
nananère
nyah nyah nyah
la-la-la-la-la-lá
, 1 mäi Stéck Kuch ass méi déck ewéi däint!
1
EGS
ä