1
(angst und) bange
inquiet préoccupé
anxious worried
inquieto preocupado
fir den Examen ass et mir net baang
et gëtt mer baang , 1 wann ech dat do gesinn
et ass him baang ëm seng Plaz
et ass mir net baang fir hien ech maache mer keng Suergen ëm hien
2
et baang maachen
(Angst und) Bange machen
faire peur à inquiéter
to frighten
meter medo a inquietar
den Houseker mécht de Kanner et baang