Baatschen
Baatsche
Zeltplane
bâche toile
flysheet tarpaulin
lona oleado
d' Baatsch 1 huet de Reen ofgehalen
Gäissel
Méckebaatsch