Baggeren
Baggere
Bagger Maschine
pelle mécanique
digger excavator
escavadora
um Chantier ass e Bagger ëmgekippt