Baguetten
Baguettë
1
Baguette
baguette pain
baguette French stick
baguete pão
du brauchs kee Brout ze kafen, mir hunn nach eng Baguette
2
Leiste Latte
baguette moulure, latte
moulding lath
baguete moldura, ripa
d' Baguettë 1 mussen op d' Mooss 1 geschnidde ginn
3
Taktstock
baguette de chef d'orchestre
baton used by a conductor
batuta de maestro
den Dirigent hieft seng Baguette a gëtt dem Orchester den Asaz