sinn
bäigefuer
intransitiv
vorfahren heranfahren und anhalten
se garer à proximité
to drive up close
estacionar ao perto
fuer bäi , 1 da luede mer d' Camionnette 1 aus!
et fiert grad en Auto bäi , 1 dat ass bestëmmt de Besuch