Baleren
Balere
Ballen am Fuß
éminence du gros orteil
ball of the foot
eminência do dedo grande
well mëttlerweil all Schong mech dréckt, muss ech mech mam Baler operéiere loossen