Bankerinnen
Bankerinne
Bankerin
banquière
banker female
banqueira numa instituição financeira
déi erfuere Bankerin huet mer derzou geroden, meng Suen ze placéieren