bankrott
en faillite
bankrupt
falido
de bankrotte Betrib huet Scholden a Milliounenhéicht
faillite
bankrott
faillite