auf links
(tourné) à l'envers
inside out
(virado) do avesso
du hues däi Pullover bannebaussen ugedoen
de falsche Wee
de verkéierte Wee
bannebaussen
de falsche Wee
de verkéierte Wee