Bannhidder
Bannhidderen
Bannhiddere
Feldhüter Flurhüter
garde-champêtre
field keeper field warden
guarda campestre
de Bannhidder hat de Bauer erwëscht, wéi en e Stéck vum Wee mat geplout huet