Barcoden
Barcodë
Barcode Strichcode
code-barres
barcode
código de barras
wann d' Etikett 1 gekniwwelt ass, kritt de Scanner de Barcode net gelies
Code-barres
Barcode
Code-barres