Basengen
Basenge
Becken Wasserbecken
bassin pièce d'eau
pool man-made
tanque piscina
am Wanter ass de Baseng eidel
déi nei Piscine huet véier Basengen
d' Kanner 1 sinn an de Baseng gesprongen an hunn am Waasser gespillt