Bauaarbechterinnen
Bauaarbechterinne
Bauarbeiterin
ouvrière (du bâtiment)
labourer building worker female
operária (da construção civil)
kéints du der virstellen, als Bauaarbechterin ze schaffen?