Bauerenhaiser
Bauernhaus
maison fermière ferme habitation
farmhouse
casa de quinta
dat Bauerenhaus huet eng schéin al eechen Dier