Bauerennäschter
EGS
PEJ
Nest Kaff
patelin trou
dump hole village
aldeola parvónia
an esou engem Bauerennascht géif ech keen Haus kafen
an deem Bauerennascht kritt een nëmmen zweemol den Dag e Bus fir an d' Stad 1
Kaff
Kouduerf
Nascht
EGS
PEJ
Bauerennascht
Kaff
Kouduerf
Nascht