Bauperimeteren
Bauperimetere
von der Gemeinde ausgewiesenes Bauland
périmètre de construction périmètre de constructibilité
perímetro de construção
d' Stéck, 1 dat mer geierft hunn, läit am Bauperimeter
bei eis an der Gemeng soll de Bauperimeter erweidert ginn