VEREELZT
beflass sinn op
bedacht sein auf
être empressé de
estar preocupado em ser solícito em
de Léierbouf ass nëmmen drop beflass , 1 fir sech laanscht d' Aarbecht 1 ze drécken