Behënnerungen
Behënnerunge
1
Behinderung Gebrechen
handicap infirmité
disability handicap
deficiência física, mental
eist Kand ass mat enger geeschteger Behënnerung op d' Welt 1 komm
Handicap
2
Behinderung Beeinträchtigung
difficulté perturbation de la circulation routière
obstruction on a road
dificuldade perturbação do trânsito
wéinst Aarbechten op der Autobunn ass et zu Behënnerunge komm
1
Behënnerung
Handicap