Béierdeckelen
Béierdeckele
Bierdeckel
sous-bock
beer mat
base de copo (de cerveja)
de Wiert huet sech eng Notiz op e Béierdeckel gemaach
et gëtt Leit, déi Béierdeckele sammelen