Beievëlker
Bienenvolk
colonie d'abeilles ruchée
bee colony hive
colónia de abelhas enxame
d' Kinnigin 1 ass ausgeflunn, fir en neit Beievollek ze grënnen