Bensinnstaxen
Bensinnstaxe
Mineralölsteuer
taxe sur les produits pétroliers taxe sur l'essence
tax on petroleum products fuel tax on petrol
imposto sobre os produtos petrolíferos imposto sobre a gasolina
d' Diskussioun 1 iwwer déi nei Bensinnstax gouf virun de Wale staark politiséiert