hunn
beobacht
transitiv
beobachten bewusst betrachten
observer pour étudier
to watch to observe
observar para estudo
den Ornitholog huet d' Vullen 1 an hirem Nascht beobacht