Bereetschaftsdéngschter
Bereitschaftsdienst
permanence service
standby duty
serviço de piquete
de Bereetschaftsdéngscht gëtt esou bezuelt ewéi d' Iwwerstonnen 1
wie vun iech huet dëse Weekend Bereetschaftsdéngscht ? 1
Permanence
Bereetschaftsdéngscht
Permanence